บริษัท ปริทัศน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

PARITAS ADVERTISING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536087575
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/7/2536 พ.ศ. (30 ปี 10 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
30/7/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 6 ซอยพหลโยธิน 31 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ