บริษัท เอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

M ENTERTAINMENT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536087397
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/7/2536 พ.ศ. (30 ปี 10 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
30/7/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 52/8 หมู่ที่ 11 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน