บริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด

I.T.C. (1993) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536086978
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/7/2536 พ.ศ. (30 ปี 10 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
29/7/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 10,12 ซอยรามคำแหง 118 แยก 61 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน