บริษัท เอ็น.ดี.อินเทค จำกัด

N.D. INTECH CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536084291
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/7/2536 พ.ศ. (30 ปี 10 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
23/7/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 500/5 ซอยวชิรธรรมสาธิต 11 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน