บริษัท แพรคทิคอล รับเบอร์ จำกัด

PRACTICAL RUBBER CO., LTD.

บริษัท บริษัท แพรคทิคอล รับเบอร์ จำกัด (ID: 0105536083855) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/7/2536 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 450/1 หมู่ที่ 9 ถนนกบินทร์บุรี-โคราช ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105536083855
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/7/2536 พ.ศ.
(31 ปี 2 วัน ที่แล้ว)
23/7/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
15,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง