บริษัท เจิ้น หนาน ฟง จำกัด

JHEN NAN FONG CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536074791
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/6/2536 พ.ศ. (30 ปี 10 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
30/6/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 786/8 อาคารทองหล่อทาวเว่อร์ ซอยทองหล่อ 18 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น