บริษัท อินเตอร์วู้ด อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

INTER WOOD IMPORT EXPORT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536065644
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/6/2536 พ.ศ. (30 ปี 11 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
9/6/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 40/619 หมู่ที่ 7 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น