บริษัท คัดสรร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

CUDSON INTERNATIONAL LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536059172
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/5/2536 พ.ศ. (30 ปี 11 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
24/5/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 19,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 40 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 51 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น