บริษัท อัล เนี๊ยะมะห์ จำกัด

AL NEAMAH CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536057773
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/5/2536 พ.ศ. (31 ปี 3 วัน ที่แล้ว)
19/5/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 3 ซอย 13 เสรี 4 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น