บริษัท จิตต์ไพบูลย์ค้าไม้ จำกัด

JITPAIBOONKARMAI CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536053441
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/5/2536 พ.ศ. (31 ปี 14 วัน ที่แล้ว)
7/5/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 85 ท. หมู่ที่ 2 ถนนพัฒนาการ แขวงบางแค* เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น