บริษัท เพิ่มพูนทวีกิจ จำกัด

PERMPOON TAWEEKIT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536051988
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/5/2536 พ.ศ. (31 ปี 18 วัน ที่แล้ว)
3/5/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 8/82 หมู่ที่ 3 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น