บริษัท วู้ด อาร์ อัส จำกัด

WOOD R US CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536047972
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/4/2536 พ.ศ. (31 ปี 29 วัน ที่แล้ว)
23/4/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ควบ
ที่ตั้ง 71/3 ซอยบ้านมัณฑนา หมู่ 3 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น