บริษัท เอส.ยู.ดี.เทรดดิ้งส์ จำกัด

S.U.D. TRADINGS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536042059
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/4/2536 พ.ศ. (31 ปี 2 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
8/4/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 89 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน