บริษัท มาลิน กรุ๊พ จำกัด

MARLIN GROUP CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536040781
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/4/2536 พ.ศ. (31 ปี 2 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
5/4/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 21/282 หมู่ที่ 5 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม* เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน