บริษัท แอร์พอร์ต เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด

AIRPORT ENTERPRISE AND SERVICES COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท แอร์พอร์ต เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด (ID: 0105535139814) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 12/10/2535 พ.ศ. ที่ที่อยู่: ส1669/620 หมู่ที่ 3 ถนนสงฆ์ประภา แขวงสีกัน* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105535139814
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
12/10/2535 พ.ศ.
(31 ปี 9 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
12/10/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง