บริษัท ทิพย์ เดคคอเรท จำกัด

TIP DECORATE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535139636
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/10/2535 พ.ศ. (31 ปี 8 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
12/10/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 54/7 หมู่ 7 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 71101 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง