บริษัท เออเบิน ไลฟ์ จำกัด

URBAN LIFE COMPANY LIMITED.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535138371
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/10/2535 พ.ศ. (31 ปี 8 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/10/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 63/291 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านเคหะธานี 4 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 71101 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง