บริษัท วี.ซี.เฟอร์นิชิ่ง จำกัด

V.C.FURNISHING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535130566
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/9/2535 พ.ศ. (31 ปี 8 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
18/9/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 474 ซอยพาณิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 71101 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง