บริษัท วันส์ เลทเธอร์ ชูส์ จำกัด

ONE'S LEATHER COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535125066
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/9/2535 พ.ศ. (31 ปี 9 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
7/9/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 101/27 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า