บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์มาร์ต จำกัด

SUNSHINE INTERMART COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535123241
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/9/2535 พ.ศ. (31 ปี 9 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
2/9/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 444 ซอยกรุงธนบุรี 4 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ