บริษัท เอลล์ เดอ เฟลอร์ จำกัด

ELLE DE FLEUR CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535119783
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/8/2535 พ.ศ. (31 ปี 9 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
26/8/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 77/318 หมู่ที่ 5 ถนนรามคำแหง แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า