บริษัท แอนโดรนิคัส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ANDRONICUS ENTERPRISES CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535118451
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/8/2535 พ.ศ. (31 ปี 9 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
24/8/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 216/43,49 อาคาร แอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ