บริษัท รอแยลเอนยิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ROYAS ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535105286
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/7/2535 พ.ศ. (31 ปี 9 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
21/7/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1038/6 ซอยสุขุมวิท 42/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย