บริษัท สถาพร คอนสตรัคชั่น (1992) จำกัด

SATHAPORN CONSTRUCTION (1992) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535104603
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/7/2535 พ.ศ. (31 ปี 10 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
20/7/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1178/176 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย