บริษัท เกียรตินำชัย ก่อสร้าง จำกัด

KIATNUMCHAI CONSTRUCTION CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535104522
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/7/2535 พ.ศ. (31 ปี 10 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
20/7/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 614 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย