บริษัท โปรสแน็ค จำกัด

PRO SNALKS CO., LTD.

บริษัท บริษัท โปรสแน็ค จำกัด (ID: 0105535103160) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/7/2535 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 41/39 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105535103160
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/7/2535 พ.ศ.
(32 ปี 4 วัน ที่แล้ว)
17/7/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง