บริษัท พี.เอ็น.พี. อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

P.N.P.IMPORT EXPORT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535095892
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/6/2535 พ.ศ. (31 ปี 11 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
29/6/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 228/2 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า