บริษัท โกลเบิลฟูดเทรดดิ้ง จำกัด

GLOBAL FOOD TRADING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535064865
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/4/2535 พ.ศ. (32 ปี 2 เดือน ที่แล้ว)
17/4/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 34,300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1/25 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค