บริษัท เมจิก ทีม จำกัด

MAGIC TEAM COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535064636
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/4/2535 พ.ศ. (32 ปี 2 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
16/4/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 2326/62 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า