บริษัท ยู. พี. อุดมพงษ์ จำกัด

U.P. UDOMPONG CO., LTD.

บริษัท บริษัท ยู. พี. อุดมพงษ์ จำกัด (ID: 0105535043523) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/3/2535 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 27/60 หมู่ที่ 8 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งอิฐหินปูนทรายและผลิตภัณฑ์คอนกรีต มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105535043523
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/3/2535 พ.ศ.
(32 ปี 4 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
11/3/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง