บริษัท เกียรติกมลหินอ่อน แกรนิต จำกัด

KIATKAMOL MARBLE - SRANITE CO., LTD.

บริษัท บริษัท เกียรติกมลหินอ่อน แกรนิต จำกัด (ID: 0105535041105) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 9/3/2535 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 7 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐสุนทร ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จ.สระบุรี กิจการหลักคือ การขายส่งอิฐหินปูนทรายและผลิตภัณฑ์คอนกรีต มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ล้มละลาย

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105535041105
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
9/3/2535 พ.ศ.
(32 ปี 4 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
9/3/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ล้มละลาย

บริษัทที่คล้ายคลึง