บริษัท มัลติ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

MULTI FOOD INTERNATIONAL CO., LTD.

บริษัท บริษัท มัลติ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ID: 0105535031436) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 24/2/2535 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 65 หมู่บ้านมงคลนิเวศน์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105535031436
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
24/2/2535 พ.ศ.
(32 ปี 4 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
24/2/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง