บริษัท หลุย แอนด์ ซอซา จำกัด

LOUIS AND SORSA COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท หลุย แอนด์ ซอซา จำกัด (ID: 0105535027773) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/2/2535 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 156/9 ตรอกโรงเรียนเพชรบุรี ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งอิฐหินปูนทรายและผลิตภัณฑ์คอนกรีต มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105535027773
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/2/2535 พ.ศ.
(32 ปี 5 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
19/2/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง