บริษัท แจน.ยู.อาร์.ขนส่ง จำกัด

JAN .U.R. TRANSPORTATION COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท แจน.ยู.อาร์.ขนส่ง จำกัด (ID: 0105535025649) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/2/2535 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 31/1 ซอยประดิพัทธ์ 23 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขนส่งสินค้าอื่นๆ ทางถนน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105535025649
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/2/2535 พ.ศ.
(32 ปี 5 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
14/2/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง