บริษัท อีนามอร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

ENAMOR ENTERPRISE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535016119
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/1/2535 พ.ศ. (32 ปี 4 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
29/1/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 103/7 หมู่บ้านลาซาลเพลซ ซอย 105 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น