บริษัท บีลัคกี้มีทโปรดักส์ จำกัด

BELUCKY MEAT PRODUCTS CO., LTD

บริษัท บริษัท บีลัคกี้มีทโปรดักส์ จำกัด (ID: 0105535013535) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 24/1/2535 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1 ซอยวัดปรก 1 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105535013535
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
24/1/2535 พ.ศ.
(32 ปี 5 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
24/1/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง