บริษัท อินไทม์ เคมิคอล เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

INTIME CHEMICAL SALES & SERVICE CO., LTD.

บริษัท บริษัท อินไทม์ เคมิคอล เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ID: 0105534122951) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/12/2534 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 111/152 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105534122951
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/12/2534 พ.ศ.
(32 ปี 6 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
25/12/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง