บริษัท สุทธิคุณ อินเตอร์เทรด จำกัด

SUTTIKHUN INTERTRADE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105534116004
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/12/2534 พ.ศ. (32 ปี 6 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
9/12/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 29 ซอยอินทามระ 35 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น