บริษัท องอาจ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

ONGART ENTERPRISE CO., LTD.

บริษัท บริษัท องอาจ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (ID: 0105534101520) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 28/10/2534 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 999/116 หมู่ที่ 2 ซอยเคหะบางบัว ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105534101520
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
28/10/2534 พ.ศ.
(32 ปี 8 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
28/10/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง