บริษัท ซีล แอนด์ เซน จำกัด

ZEAL & ZEN COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ซีล แอนด์ เซน จำกัด (ID: 0105534098707) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 18/10/2534 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 41/64 หมู่ที่ 10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม มีทุนจดทะเบียน 992,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105534098707
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
18/10/2534 พ.ศ.
(32 ปี 9 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
18/10/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
992,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง