บริษัท ซีซีโอเอส จำกัด

BANG PONG PANG COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ซีซีโอเอส จำกัด (ID: 0105534095821) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/10/2534 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1821 ซอยปริยานนท์ ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105534095821
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/10/2534 พ.ศ.
(32 ปี 9 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/10/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง