บริษัท เวอร์เท็กซ์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

VERTEX MANAGMENT COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เวอร์เท็กซ์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (ID: 0105534094850) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/10/2534 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 872/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105534094850
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/10/2534 พ.ศ.
(32 ปี 9 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
4/10/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง