บริษัท ไทยฮง โพลีเทค จำกัด

THAIHONG POLY TECH CO., LTD.

บริษัท บริษัท ไทยฮง โพลีเทค จำกัด (ID: 0105534060947) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/7/2534 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 7 ซอยกรุงธนบุรี 2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105534060947
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/7/2534 พ.ศ.
(33 ปี 20 วัน ที่แล้ว)
1/7/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง