บริษัท วินเซอร์ วินเนอร์ จำกัด

WINSOR WINNWR COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105534059663
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/6/2534 พ.ศ. (32 ปี 11 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
27/6/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 67/2 ซอยพัฒนเวศม์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน