บริษัท ชัยชนะคูลลิ่ง จำกัด

CHAI CHANA COOLING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105534059159
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/6/2534 พ.ศ. (32 ปี 11 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
26/6/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 78/142 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน