บริษัท ไตรตั้น ซิสเท็มส์ จำกัด

TRITON SYSTEMS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105534058578
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/6/2534 พ.ศ. (32 ปี 11 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
25/6/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 125/1 หมู่ 4 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน