บริษัท เอสทีซี ไทร์ส จำกัด

BANTUANE COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เอสทีซี ไทร์ส จำกัด (ID: 0105534058551) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/6/2534 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 111/2 หมู่ที่ 2 ทางหลวง 340 ถนนสุพรรณบุรี ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จ.นนทบุรี กิจการหลักคือ การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ มีทุนจดทะเบียน 10,051,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105534058551
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/6/2534 พ.ศ.
(33 ปี 26 วัน ที่แล้ว)
25/6/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
10,051,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง