บริษัท แกรนด์ไฟเบอร์ จำกัด

GRANDFIBER CO., LTD.

บริษัท บริษัท แกรนด์ไฟเบอร์ จำกัด (ID: 0105534048670) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 24/5/2534 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 59/47-50 หมู่ที่ 7 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว* เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105534048670
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
24/5/2534 พ.ศ.
(33 ปี 1 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
24/5/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง