บริษัท เฮ็ลธเช็คแอนด์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

HEALTHCHECK AND CARE (THAILAND) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105534018550
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/2/2534 พ.ศ. (33 ปี 3 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
26/2/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 69 ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์