บริษัท เซน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

CEN ENTERPRISE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105534016115
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/2/2534 พ.ศ. (33 ปี 4 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
19/2/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 594/43 ซอยมหาวงศ์เหนือ ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง* เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์